Bine ați venit la Scribd!

Aristotel asupra viziunii

Astfel regalitatea denaturează în tiranie.

Dşi ambele sunt monarhii există o mare diferenţă între acestea: regele urmăreşte interesul supuşilor săi, iar tiranul doar interesul său propriu. În aceiaşi masură în care regalitatea este cel mai bun regim, tirania este cel mai rău regim posibil. Aristocraţia degenerează în oligarhie, când cei ce guvernează sunt oameni vicioşi, a căror principală preocupare este imbogăţirea.

viziunea simplă este sondele de vedere

Într-o astfel de situaţie guvernarea se află în mâna oamenilor corupţi, în loc să aparţină celor demni de ea. Timocraţia deviază în democraţie.

Aceste două forme de guvenământ nu sunt foarte diferite, democraţia dorindu-şi şi ea un regim al celor mulţi si o egalitate între cei ce posedă un cens.

Virtutea În Viziunea Lui Aristotel. Word

În viziunea filozofului " dintre formele de guvernământ corupte, democraţia este cel mai puţin rău, pentru ca reprezintă doar o uşoară deviere de la regimul constituţional " 5 2 ARISTOTEL, Polotica,ed. Antet, cartea I, cap 1, p. Ştiinţifică şi EnciclopedicăBucureşti,p. El consideră comunitatea existentă între tată ţi fiii săi asemănătoare cu regalitatea deoarece tatăl îşi asuma grija copiilor.

La perşi însă există o excepţie: autoritatea paternă este tiranică întrucât ei îşi tratează copiii ca pe sclavi. Comunitatea dintre stăpân si sclav este clar tiranică însă este o tiranie justificată deoarece sclavii s-au născut pentru a-l servi pe stăpân. De tip aristocratic este comunitatea dintre soţ şi soţie când soţul îşi exercită autoritatea în chestiunile ce ţin de îndatoririle unui bărbat Aristotel asupra viziunii femeia are autoritate în chestiunile ce ţin de competenţa sa.

Atunci când soţul îşi extinde autoritatea asupra tuturor lucrurilor aristocraţia se transforma în oligarhie. Filozoful consideră comunitatea dintre fraţi asemănătoare cu timocraţia deoarece aceştia sunt egali între ei.

În casele fară Aristotel asupra viziunii se instalează democratia deoarece acolo toţi sunt egali. Statul ofera posibilitatea unei vieţi superioare in timp ce singurul scop al familiei este acela de a asigura perpetuarea speciei.

  • Restaurarea video a vederii prin metoda bates
  • Noua Acropola - Filosofi
  • Conceptul de reprezentare poate fi întrebuințat pentru a da o minimală definiție artei.
  • Forum congenital pentru miopie
  • Odată cu Aristotel se încheie un ciclu important al filosofiei antice grecești și începe altul: Platon și presocraticii dăduseră întâietate metafizicii și încercării de a înțelege esențele lumii, pe când Aristotel își îndreaptă atenția mai degrabă spre problemele morale ale omului și pune bazele teoretice ale dezvoltării științelor particulare.
  • Virtutea În Viziunea Lui Aristotel. Word | PDF

Elevul este de acord cu profesorul său Platon în următoarea privinţă: rostul indivizilor îşi are originea în stat. Amândoi filozofii cosiderau polisul de o importanţă supremă. El este o comunitate care cuprinde scopurile tuturor comunităţilor din care este format.

studii de volum vizual timp de lucru viziune nouă

După Aristotel marea greşeală a lui Platon a fost că stipula o unitate atât de mare încât statul ideal pe care îl imaginase nu se mai putea numi stat. Aristotel favoriza ideea de unitate, dar nu în măsura în care a făcut-o Platon.

Aristotel a criticat societăţile ideale imaginate de Platon si alţi filozofi. Pentru acesta a fost mai importanta studierea statelor reale decât imaginarea unora ideale. Spre deosebire de Platon care considera că un stat ideal trebuie construit de la zero, filozoful avea în vedere posibilitatea de a îmbunataţi un stat deja existent.

Planul unui stat ideal asa cum il vede Stagiritul se găseşte în cărţile a patra şi a cincea a " Politicii ". Republica sa ideală este un stat maritim, care are o hegemonie ca şi Atena.

Statul său nu avea să fie însă un imperiu cuceritor sau o republică comercială, cum era aceea a Cartaginei. El vroia un stat cultural care să ofere cetăţenilor posibilitatea de a se ocupa numai de operele spiritului şi de cultivarea frumosului, ei nefiind obligaţi să muncească aveau sclavi care îi serveau şi având o bună stare materială.

Traduceri în limba română[ modificare modificare sursă ] Aristotel, Categorii, traducere și interpretare de Constantin Noica, Editura Humanitas, București, Aristotel, Organon, vol. I: Categoriile, Despre interpretare. Traducere, studii introductive, introduceri și note de Mircea Florian, Editura Științifică, București, ; vol.

Din această cauză el nu aprobă politica regelui său elev, Alexandru Macedon, care după părerea profesorului său făce două mari greşeli: îi consideră pe barbari, care de la natură sunt sclavi, egali cu elenii şi încercase să întemeieze o mare monarhie bazată pe puterea armelor.

Cetăţenii statului trebuiau să fie doar câteva mii de eleni liberi fără lucrătoricare aveau să posede câte două loturi de pământ, unul în centru şi altul la periferia statului, ca toti să fie interesaţi de respingerea atacurilor duşmanilor din afara statului.

cum se alege optica pentru viziune tehnologie de îmbunătățire a vederii

Aristotel asupra viziunii a se menţine numărul fix de cetăţeni trebuia să se practice avortul artificial. Filozoful crede că oamenii ar trebui să se căsătorescă în floarea vârstei pentru ca descendenţii lor să fie mai puternici. Atunci când părinţii ating o anumită vârstă ei nu trebuie să mai aibe copii.

Peri zoion morion. Opera biologică a lui Aristotel, cu toate că reprezintă mai mult de o treime din opera acestui gânditor, nu a intrat încă în cultura română. Cu excepţia micilor tratate grupate sub titulatura Parva naturalia traduse de Şerban Mironescu şi Constantin Noicabiologia lui Aristotel, în lipsa unor ediţii în limba română, nu a putut intra nici în circuitul ştiinţific al ştiinţelor umaniste, nici în cel al ştiinţelor naturii.

Atat statul ideal al lui Aristotel cât si cel al lui Platon nu sunt considerate de creatorii lor utopii deoarece aceştia erau convinsi Aristotel asupra viziunii cetatea făurită de ei poate lua fiinţă. Filozofii nu crează o operă de fantezie literară ci dau o soluţie concretă la problema care, de o sută cincizeci de ani preocupa minţile de elită: " Care este forma cea mai bună de gvernământ?

În timp ce Platon pune accent pe bunătatea statului, Stagiritul pune accent pe bunătatea indivizilor care alcătuiesc statul. Este mai preocupat să arate ce poate să facă statul pentru cetăţean decât cetaţeanul pentru stat.

restabilirea vederii pe lobachevsky metode de refacere a vederii naturale

Principiul fundamental al lucrării "Politica " este că statul există pentru a asigura o viaţă bună cetăţenilor. Pentru Aristotel dreptatea constă în a da oamenilor ceea ce merită. Onoruri egale Aristotel asupra viziunii date celor egali în virtute, iar onoruri inegale sunt justificate pentru cei inegali în virtute.

Deoarece credea că virtutea este inegal distribuită între oameni,acesta acceptă o inegalitate socială accentuată. Femeile, de exemplu, în viziunea sa nu sunt pe deplin umane deoarece în cazul lor forma nu a triumfat asupra materiei.

Sclavii sunt născuţi pentru a sluji şi a fi conduşi de cei cu capacităţi superioare lor.

Aristotel despre viziunea asupra lumii

Astfel Stagiritul nu a încercat cu aceeaşi ardoare ca Platon să educe oamenii pe care îi considera inferiori. După Aristotel, obiectul statului de drept este acela de a produce oameni buni. El tindea să identifice omul bun cu atenianul din clasa de mijloc, un om cu o avere moştenită,care era generos, curajos,cumpătat,bun cu sclavii săi.

Filozoful este convins ca educaţia este o sarcină a statului şi ca ea trebuie hotărâtă prin lege. Copiii de exemplu trebuie sa înveţe lucruri folositoare, dar nu şi acele lucruri care i-ar face să devină vulgari. Autorul " Politicii " se ocupă de un domeniu în care este un pionier : economia politică, pe care o numeşte " hrematistică " ştiinţa bunurilor.

O societate, spune el, nu se alcătuieşte numai din persoane, ci şi din bunuri.

Filozoful arată cum se câştigă bunurile, cum se împart şi vorbeşte apoi de şhimb şi de rolul lui. Individul are nevoie de pace şi securitate pentru a se dezvolta fizic şi mental.

argumente pro și contra restaurării vederii de ce ți-ai pierdut vederea

Pentru dobândirea bunurilor morale si intelectuale omul are nevoie de bunuri exterioare de proprietate. În viziunea lui Aristotel muncitorilor, sclavilor si meşteşugarilor nu trebuia să li se acorde statutul de cetăţeni deoarece munca lor era înjositoare. Cetăţenii trebue să se implice în justiţie, în serviciile publice şi să ia parte la deliberările cu privire la afacerile statului.

El recunoaşte totuşi posibiltatea unor indivizi excepţionali de a se Aristotel asupra viziunii de la o clasă inferioară la una superioară. Una dintre cele mai mari realizări ale autorului "Politicii" o constituie teoria celor trei puteri din stat: cea legislativă, cea executivă şi cea judecătorească, arătând că statul nu poate fi bine condus decât când aceste trei puteri sunt separate.

Există însă o deosebire în ceea ce priveşte puterea legislativă, întrucât Stagiritul nu cunoştea sistemul reprezentativ, care în felul lui actual ar fi fost văzut de filozof ca un sistem oligarhic. Teoria revoluţiilor cu care se termină " Politica " constituie partea cea mai ingenioasă a acestei opere.

Aristotel porneşte de la principiu că cel ce cunoaşte cauzele căderii unui guvernământ cunoaşte şi mijloacele prin care poate conserva acest guvernământ. Cauzele reale ale revoluţiilor sunt întotdeauna foarte grave, deşi prilejul care le dă nştere poate fi foarte neânsemnat; nu s-a făcut niciodată o revoluţie fără anumite motive temeinice. Un izvor foarte des de revoluţii e lipa unei clase mijlocii.

Filozoful consideră că o societate cu o clasă de mijloc dezvoltată cu oameni apţi pentru a fi cetăţeniare cele mai multe şanse de supravieţuire şi succes deoarece nu va exista o clasă numeroasă de dizidenţi invidioşi pe averea celorlalţi şi nici o minoritate de bogaţi care să conducă singuri pentru a-şi mări averea.

Clasa de mijloc nu va fi invidioasă iar poziţia ei nu va încălca drepturile celorlalţi. Astfel se vor evita antagonismele de clasă. Pentru a se bucura de binefacerile conducerii costituţionale a unei clase de mijloc monarhiile şi aristocraţiile pot institui măsuri constituţionale pentru a spori numărul cetăţenilor.

Membrii oligarhiilor pot extinde calitatea de cetaţean, păstrându-şi în acelaşi timp averea. În democraţie se va respecta proprietatea şi se vor stabili limite a ceea ce poate face sau nu majoritatea.

legume și fructe pentru vedere prevenirea oboselii vizuale

Aristotel asupra viziunii cazul tiraniei singura soluţie ar fi revoluţia. Aristotel dă anumite sfaturi care ajută la conservarea formelor de guvernământ: prima grijă a guvernanţilor trebuie să fie să nu se abată de la lege; sinceritate faţă de guvernanţi şi renunţarea la sofismele politice, care nu pot avea decât urmări rele; legislaţia sau orice alt 7 ARISTOTEL, Politica,ed. Antet, cartea a VI-acapitolul XI 5 mijloc la îndemână, să împiedice funcţionarii publici să facă avere de pe urma slujbelor pe care le au în special în oligarhii ; cel mai important lucru este acela de a ţine partea cetăţenilor care vor menţinerea regimului şi nu pe a celor care îi doresc căderea.

Astfel Aristotel a ridicat în esenţă aceleaşi probleme pe care filozofia le-a reluat neîncetat de-a lungul veacurilor, rămânând cel mai de seamă reprezentant al enciclopedismului antic.