Customer reviews

Diferența dintre ochii bărbaților și femeilor

Vârstnicul Dallin H. Oaks din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli Cheile preoţiei îndrumă atât femeile, cât şi bărbaţii, iar rânduielile preoţiei şi autoritatea preoţiei aparţin atât femeilor, cât şi bărbaţilor. La această conferinţă, am asistat la eliberarea unor fraţi credincioşi şi am susţinut pe alţii în noile lor chemări.

diferența dintre ochii bărbaților și femeilor

Prin această rotaţie — atât de obişnuită în Biserică — noi nu suntem demişi când suntem eliberaţi şi nu suntem promovaţi când suntem chemaţi. Nu există promovare sau demitere în slujba Domnului. Am prezidat odată o adunare în care a fost eliberat un tânăr preşedinte de ţăruş din chemarea sa în care slujise foarte bine timp de nouă ani şi care se bucura de eliberarea sa şi de noua chemare pe care o primise împreună cu soţia sa.

Cheile şi autoritatea preoţiei

Fuseseră chemaţi să slujească în calitate de conducători ai clasei de creşă din episcopia lor. Diferența dintre ochii bărbaților și femeilor în această Biserică, aceste responsabilităţi pot fi considerate la fel de onorabile! Adresându-se în cadrul unei conferinţe a femeilor, preşedinta generală a Societăţii de Alinare, Linda K. Acest lucru este valabil pentru fiecare dintre noi, iar eu voi căuta să fac acest lucru vorbind despre cheile şi autoritatea preoţiei.

Deoarece aceste subiecte sunt la fel de importante atât pentru bărbaţi, cât şi pentru femei, mă bucură faptul că aceste cuvântări sunt transmise şi publicate pentru toţi membrii Bisericii. Puterea preoţiei ne binecuvântează pe toţi.

STUDIU: Culoarea ochilor, asociată cu rezistenţa la durere şi riscul de diabet

Cheile preoţiei îndrumă atât femeile, cât şi bărbaţii, iar rânduielile preoţiei şi autoritatea preoţiei aparţin atât femeilor, cât şi bărbaţilor. Preşedintele Joseph F. Aşadar, preoţia este puterea prin care vom fi înviaţi şi ne vom îndrepta spre viaţa veşnică. Înţelegerea pe care o căutăm începe cu o înţelegere legată de cheile preoţiei. Vârstnicul M.

În controlarea exercitării autorităţii preoţiei, cheile preoţiei, prin scopul lor, duc la progres, dar şi limitează.

  1. Viziune stereo umană
  2. Vezi mai multe articole din categoria stiinta-sanatate Inna Belfer, profesor la Universitatea Pittsburgh, spune că studiul ei, realizat pe 58 de femei însărcinate, a relevat faptul că pacientele cu ochi de culori deschise par să aibă parte de mai puţină durere în timpul naşterii.
  3. Home » D:News » De ce văd femeile şi bărbaţii lumea în mod diferit?
  4. Lipsa culorilor PowerPoint-pentru a evita greșelile
  5. Gimnastica restaurativă pentru vedere

Duc la progres prin faptul că fac posibil ca autoritatea şi binecuvântările preoţiei să fie disponibile tuturor copiilor lui Dumnezeu. Limitează prin faptul că îndrumă cine va primi autoritatea preoţiei, cine va deţine oficiile sale şi cum vor fi conferite drepturile şi puterile sale.

diferența dintre ochii bărbaților și femeilor

De exemplu, un bărbat care deţine preoţia nu poate să confere oficiul sau autoritatea lui altuia decât dacă este autorizat de către cel care deţine cheile. Fără acea autorizare, rânduirea nu ar fi valabilă. Acest lucru explică de ce un deţinător al preoţiei — indiferent de oficiul pe care îl deţine — nu poate rândui un membru al familiei sale sau administra împărtăşania în căminul său fără autorizare din partea celui care deţine cheile corespunzătoare.

Cu excepţia lucrării sacre pe care o fac surorile în templu prin intermediul cheilor deţinute de preşedintele templului, şi pe care le voi descrie mai târziu, numai cineva care deţine un oficiu al preoţiei poate înfăptui o rânduială a preoţiei.

Şi toate rânduielile autorizate ale preoţiei sunt consemnate în înregistrările Bisericii. În cele din urmă, toate cheile preoţiei sunt deţinute de Domnul Isus Hristos, a Cărui preoţie este. El este Cel care hotărăşte ce chei sunt delegate muritorilor şi cum sunt folosite acele chei. Cu mulţi ani în urmă, în cadrul unei conferinţe generale, preşedintele Spencer W.

Kimball ne-a amintit că există alte chei ale preoţiei care nu au fost date omului pe pământ, inclusiv cheile creării şi învierii. Membrii Primei Preşedinţii şi cei ai Consiliului Primei Preşedinţii şi al Cvorumului Celor Doisprezece, care prezidează asupra Bisericii, sunt împuterniciţi să ia multe decizii referitoare la regulile şi procedurile Bisericii — cum ar fi amplasarea clădirilor Bisericii şi vârstele cu privire la slujirea misionară.

Dar, deşi aceste autorităţi care prezidează deţin şi exercită toate cheile delegate oamenilor în această dispensaţie, ele nu sunt libere să modifice tiparul stabilit în mod divin — acela că doar bărbaţii vor deţine oficii în cadrul preoţiei.

diferența dintre ochii bărbaților și femeilor

Acum voi vorbi despre autoritatea preoţiei. Cum se aplică acest lucru femeilor? În acea cuvântare remarcabilă, preşedintele Smith a spus din nou şi din nou că femeilor li s-a acordat autoritate. Şi, bineînţeles, lucrarea făcută în Biserică de către femei sau bărbaţi, fie ea în temple ori în episcopii sau ramuri, este făcută sub îndrumarea celor care deţin chei ale preoţiei.

Astfel, este corect spus că Societatea de Alinare nu este doar o clasă pentru femei, ci o apartenenţă — o anexă a preoţiei stabilită în mod divin.

De ce văd femeile şi bărbaţii lumea în mod diferit? Un nou studiu oferă noi indicii

Când o femeie — tânără sau în vârstă — este pusă deoparte să propovăduiască Evanghelia ca misionară cu timp deplin, ei i se acordă autoritatea preoţiei pentru a îndeplini o responsabilitate a preoţiei.

Acest lucru este valabil şi când o femeie este pusă deoparte pentru a acţiona în calitate de conducătoare sau învăţătoare într-o organizaţie a Bisericii sub îndrumarea celui care deţine cheile preoţiei. Oricine slujeşte într-un oficiu sau într-o chemare primită de la cel care deţine chei ale preoţiei exercită autoritatea preoţiei în îndeplinirea responsabilităţilor care i-au fost desemnate.

Oricine exercită autoritatea preoţiei trebuie să nu se concentreze pe drepturile sale, ci pe responsabilităţile sale.

De ce văd femeile şi bărbaţii lumea în mod diferit? Un nou studiu oferă noi indicii

Acesta este un principiu de care este nevoie în societate, în general. Sfinţii din zilele din urmă îşi dau seama că obţinerea exaltării nu este o chestiune de revendicare a drepturilor, ci una de îndeplinire a responsabilităţilor. Domnul a decretat ca doar bărbaţii să fie rânduiţi la oficii în cadrul preoţiei. Bărbaţii deţin preoţia, având o datorie sacră să o folosească pentru binecuvântarea tuturor copiilor lui Dumnezeu. Acestea sunt cuvintele preşedintelui J.

Reuben Clark. Folosind aceste cuvinte inspirate, preşedintele Clark vorbea despre familie. Cu câţiva ani înainte de declaraţia despre familie, preşedintele Spencer W. Nu vrem ca femeile SZU să fie partenere tăcute sau partenere cu drepturi limitate privind deciziile în acea responsabilitate eternă!

diferența dintre ochii bărbaților și femeilor

În ochii lui Dumnezeu, femeile şi bărbaţii sunt egali, cu responsabilităţi diferite, fie în Biserică, fie în familie. Închei cu câteva adevăruri despre binecuvântările preoţiei.

Egalitatea între femei și bărbați

Spre deosebire de cheile preoţiei şi rânduirile în cadrul preoţiei, binecuvântările preoţiei diferența dintre ochii bărbaților și femeilor disponibile, în aceleaşi condiţii, atât femeilor, cât şi bărbaţilor. Darul Duhului Sfânt şi binecuvântările templului sunt exemple grăitoare cu privire la acest adevăr.

diferența dintre ochii bărbaților și femeilor

În pătrunzătoarea cuvântare a vârstnicului M. Depun mărturie despre puterea şi binecuvântările preoţiei lui Dumnezeu, disponibile atât fiilor, cât şi fiicelor Sale. Depun mărturie despre autoritatea preoţiei, care se exercită în toate oficiile şi activităţile Bisericii lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă.

Lipsa culorilor PowerPoint-pentru a evita greșelile

Depun mărturie despre rolul stabilit în mod divin al cheilor preoţiei, deţinute şi exercitate în deplinătatea lor de profetul şi preşedintele nostru, Thomas S. În cele din urmă şi cel mai important, depun mărturie despre Domnul şi Salvatorul nostru, Isus Hristos, a Cărui preoţie este şi ai Cărui slujitori suntem, în numele lui Isus Hristos, amin. Note Linda K. Joseph F. Smith, Gospel Doctrine, a 5-a ed.

Boyd K. Manualul 2: Administrarea Bisericii [], 2. Vezi Spencer W. Vezi Boyd K. Vezi James E. Reuben Clark jr. Reuben Clark Jr. Spencer W. Russell Ballard, Liahona, apr. Dew, Women and the Priesthoodîn special capitolul 6 pentru o elaborare mai amplă cu privire la doctrinele afirmate aici.