ANEXA (A) 09/05/ - Portal Legislativ

Flotările sunt dăunătoare vederii, EUR-Lex - PC - RO

Aceasta este forma actualizată de S. Elemente de metodologie a elaborării şi mod de utilizareII. Descrierea grupelor majoreI.

Articolul 3 Obligația de deținere a unui certificat 1 Ambarcațiunile care navighează pe căi navigabile interioare comunitare menționate la articolul 1 au obligația de a deține: a atunci când navighează pe o cale navigabilă din zona R: — fie un certificat eliberat în conformitate cu articolul 22 din Convenția revizuită privind navigația pe Rin, — fie un certificat comunitar de navigație interioară eliberat sau reînnoit după 30 decembrie și care atestă, fără a aduce atingere dispozițiilor tranzitorii din anexa II capitolul 24, deplina conformitate a ambarcațiunii cu cerințele tehnice prevăzute în anexa II, pentru care echivalența cu cerințele tehnice prevăzute pentru aplicarea convenției menționate anterior a fost stabilită pe baza normelor și procedurilor aplicabile; b atunci când navighează pe alte căi navigabile, un certificat comunitar de navigație interioară, inclusiv, după caz, specificațiile menționate la articolul 5.

Articolul 4 Certificate comunitare suplimentare de navigație interioară 1 Toate navele care dețin un certificat valabil, eliberat în conformitate cu articolul 22 din Convenția revizuită privind navigația regenerarea ochilor Rin, pot naviga pe căile navigabile ale Comunității numai în temeiul respectivului certificat, sub rezerva dispozițiilor articolului 5 alineatul 5 din prezenta directivă.

flotările sunt dăunătoare vederii Beroev Yegor probleme de vedere

Articolul 5 Cerințe tehnice suplimentare sau reduse pentru anumite zone 1 Fiecare stat membru poate adopta, după consultarea Comisiei și, după caz, în conformitate cu cerințele Convenției revizuite privind navigația pe Rin, cerințe tehnice suplimentare față de cele prevăzute în anexa II pentru navele care navighează pe căile navigabile din zonele 1 și 2 de pe teritoriul acestuia.

Modificările aduse cerințelor tehnice au nevoie de acordul prealabil al Comisiei.

Flotările sunt dăunătoare vederii

Cerințele suplimentare în cauză sunt comunicate cu cel puțin șase luni înainte de intrarea acestora în vigoare Comisiei, care informează celelalte state membre cu privire la aceasta. Dovada îndeplinirii este recunoscută pe căile navigabile comunitare ale zonei aferente. În astfel de situații, statul membru poate solicita ca navele respective care navighează pe căile sale navigabile interioare care nu au legătură cu alte căi navigabile ale altui stat membru să îndeplinească integral cerințele tehnice prevăzute în anexa II de la 30 decembrie Comisia informează statele membre cu privire la acestea.

Respectarea cerințelor reduse se menționează în certificatul comunitar de navigație interioară menționat la articolul 3.

  • EUR-Lex - PC - RO
  • ANEXA (A) 09/05/ - Portal Legislativ
  • Это очень и очень плохо. Понадобилось совсем немного времени, чтобы убедиться, что этот мир ничего не в силах им предложить.
  • - Интересно, - сказал он, - знаешь ли ты, о чем просишь. «У нас были бы красивые дети», - подумал .

Reducerea respectivă se limitează la situațiile indicate în anexa IV. În cazul în care caracteristicile tehnice ale unei ambarcațiuni corespund cerințelor tehnice reduse, acest lucru se menționează în certificatul comunitar de navigație interioară sau, în cazul în care se aplică articolul 4 alineatul 2în certificatul comunitar suplimentar de navigație interioară.

Reducerile cerințelor tehnice prevăzute în anexa II se notifică Comisiei cu cel puțin șase luni înainte de intrarea acestora în vigoare; Comisiainformează celelalte state membre.

flotările sunt dăunătoare vederii aloe pentru a trata vederea

Articolul 6 Mărfuri periculoase Orice navă care deține un certificat eliberat în temeiul Regulamentului privind transportul intern al substanțelor periculoase pe Rin ADNR poate transporta mărfuri periculoase pe teritoriul Comunității în condițiile stabilite în certificatul respectiv.

Orice stat membru poate solicita ca navele care nu dețin certificatul respectiv să fie autorizate să transporte mărfuri periculoase pe teritoriul său numai în cazul în care nava îndeplinește cerințele suplimentare celor stabilite în prezenta directivă. Aceste cerințe sunt comunicate Comisiei, care informează celorlalte state membre.

flotările sunt dăunătoare vederii chirurgie cu laser pentru a îmbunătăți vederea

Articolul 7 1 Statele membre pot autoriza derogări de la dispozițiile prezentei directive, integral sau parțial, pentru: a navele, remorcherele, împingătoarele și echipamente plutitoare care se deplasează pe căi navigabile care nu sunt legate prin căi navigabile interioare de alte căi navigabile ale altor state membre; b navele a căror capacitate brută de transport nu depășește de tone sau navele care nu sunt destinate transportului de mărfuri și care au un deplasament de mai puțin de m3, care au fost date în exploatare înainte de 1 ianuarie și care navighează exclusiv pe căi navigabile naționale.

Derogările respective, precum și voiajele sau zona pentru care se aplică acestea, se menționează în certificatul navei.

flotările sunt dăunătoare vederii boli oculare și refacerea vederii

Articolul 8 Eliberarea certificatelor comunitare de navigație interioară 1 Certificatul comunitar de navigație interioară se flotările sunt dăunătoare vederii pentru navele date în exploatare începând cu 30 decembrieîn urma unei inspecții tehnice efectuate înainte de punerea în exploatare a navei respective, cu scopul de a verifica dacă aceasta îndeplinește cerințele tehnice prevăzute în anexa II.

În statele membre în care perioada de valabilitate a certificatului național în vigoare este mai scurtă de 5 ani, certificatul respectiv poate fi eliberat pe o perioadă de până la 5 ani după 30 decembrie Cazurile de nerespectare a cerințelor tehnice prevăzute în anexa II se menționează în certificatul comunitar de navigație interioară. În cazul în care autoritățile competente consideră că flotările sunt dăunătoare vederii deficiențe nu reprezintă un pericol evident, navele menționate la primul paragraf pot continua să navigheze până în momentul în care componentele sau secțiunile navei care nu îndeplinesc cerințele sunt înlocuite sau modificate, după care componentele sau secțiunile respective trebuie să respecte cerințele prevăzute în anexa II.

Derogările permise în anexa II nu sunt considerate drept deficiențe care reprezintă un pericol evident.

  • Parliamentary debates
  • ANEXA (A) 09/05/ - Portal Legislativ
  • Anxietatea poate provoca licăriri ale ochilor? Flotările sunt dăunătoare vederii
  • Un blog cuminte şi cu suflet!
  • Un set de 8 exerciții eficiente pentru prevenirea osteocondrozei cervicale - Artroza
  • Domnul Mihai Baciu: Nu trag de timp, domnule preşedinte, mai ales că vreau să admir încă o dată imaginaţia semantică a partidului de guvernământ, care aţi văzut că a lansat pe piaţă un concept foarte interesant şi greu de definit, dar, mă rog, trebuie să studiem capitalismul de cazinou al Partidului Democrat şi al Partidului Naţional Liberal.

Înlocuirea pieselor existente cu piese identice sau cu piese având tehnologie și proiectare echivalente în timpul reparațiilor și întreținerii de rutină nu este considerată înlocuire în sensul prezentului articol. Articolul 9 Autorități competente 1 Certificatele comunitare de navigație interioară pot fi eliberate de autoritățile competente ale oricărui stat membru.

Comisia informează celelalte state membre cu privire la aceasta.

flotările sunt dăunătoare vederii refacerea viziunii de lilieci

Articolul 10 Efectuarea inspecțiilor miopie progresivă la un copil 1 Inspecția tehnică menționată la articolul 8 se efectuează de către autoritățile competente, care pot să nu supună nava, în totalitate sau parțial, inspecției tehnice, în măsura în care, dintr-un atestat valabil eliberat de către o societate de clasificare recunoscută în conformitate cu articolul 1. Societățile de clasificare sunt recunoscute numai în cazul în care respectă criteriile precizate în anexa VII partea I.

Articolul 11 Valabilitatea certificatelor comunitare de navigație interioară 1 Perioada de valabilitate a certificatelor comunitare de navigație interioară se stabilește pentru fiecare caz în parte de către autoritatea competentă autorizată să elibereze certificatele respective în conformitate cu anexa II.

Certificatele comunitare provizorii se întocmesc după modelul indicat în anexa V partea III. Articolul 12 Înlocuirea certificatelor comunitare de navigație interioară Fiecare stat membru stabilește condițiile în care poate fi înlocuit un certificat comunitar de navigație interioară valabil care a fost pierdut sau deteriorat.

Dexalgin; Diclofenac. Dacă o persoană are un sindrom dureros sever la nivelul coloanei vertebrale, i se injectează glucocorticosteroizi direct în zona afectată. Medicamentele la alegere sunt Diprospan, Kenalog. Ameliorarea durerii pe termen scurt este posibilă folosind blocarea cu Novocaine și alte anestezice. Tratamentul osteocondrozei se realizează, de asemenea, folosind următoarele mijloace: Vitaminele din grupa B Milgamma, Neuromultivită.

Articolul 13 Reînnoirea certificatelor comunitare de navigație interioară 1 Certificatul comunitar de navigație interioară se reînnoiește la expirarea perioadei sale de valabilitate, în conformitate cu condițiile prevăzute la articolul 8.

Articolul 14 Prelungirea valabilității certificatelor comunitare de navigație interioară În mod excepțional, valabilitatea certificatului comunitar flotările sunt dăunătoare vederii navigație interioară poate fi prelungită fără efectuarea unei inspecții tehnice în conformitate cu anexa II veterinar oftalmolog către autoritatea care l-a eliberat sau l-a reînnoit.

Condițiile și cerințele tehnice pentru eliberarea de certificate de navigație interioară prevăzute la articolul 22 din Convenția revizuită privind navigația pe Rin au fost revizuite periodic între timp și sunt recunoscute ca reflectând stadiul actual al dezvoltării tehnologice. Din motive de concurență și de siguranță, s-a dorit stabilirea unui cadru pentru astfel de cerințe tehnice pentru întreaga rețea de căi navigabile interioare a UE, în special în scopul de a promova armonizarea la nivel european. Cu toate acestea, echivalența dintre cele două certificate este dificil de menținut. Ele sunt legate de două cadre juridice diferite, fiecare dintre acestea funcționând pe baza unui set distinct de standarde în conformitate cu propriile norme și proceduri specifice. Din motive de siguranță, dar și în scopul creării unor condiții echitabile de concurență, este necesar să se facă progrese în direcția unui set unic și uniform de standarde tehnice.

Această prelungire trebuie să fie menționată în certificatul comunitar. Articolul 15 Eliberarea de noi certificate comunitare de navigație interioară În cazul unor modificări sau reparații semnificative care afectează siguranța structurală a navei, navigația, manevrabilitatea sau caracteristicile speciale ale acesteia în conformitate cu anexa II, nava trebuie să fie inspectată tehnic încă o dată, înainte de a pleca în altă cursă, în conformitate cu dispozițiile articolului 8.

În urma acestei inspecții, se eliberează un nou certificat comunitar de navigație interioară în care se menționează caracteristicile tehnice ale navei sau se modifică în mod corespunzător certificatul existent.

Alunga durerile de spate cu aceste exercitii - Alin Burileanu