„Priviți! Eu sunt un Dumnezeu al miracolelor”

Ridică privirea spre cer pentru a vedea

Rasband din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli Miracole, semne și minuni abundă printre ucenicii lui Hristos, astăzi, în viața dumneavoastră și a mea. Dragi frați și surori, este un privilegiu să mă aflu în fața dumneavoastră astăzi.

Tweet Alinuța, o fetiță de 4 anișori și ceva, era foarte apreciată de colegii ei de gradiniță, de către doamna educatoare, de prietenii de la bloc….

În unitate cu cei care au vorbit deja în cadrul acestei conferințe, vă depun mărturie că Isus Hristos trăiește. Nelson, și El îi iubește pe toți copiii Tatălui Ceresc.

„Priviți! Eu sunt un Dumnezeu al miracolelor”

Ispășirea Sa, care a culminat cu învierea Sa după trei zile într-un mormânt împrumutat, rămâne cel mai mare miracol din istoria omenirii. După răstignire, un înger al Domnului i s-a arătat Mariei și altor câteva femei care se duseseră la mormânt să ungă trupul lui Isus. În timp ce apostolii de la începuturi L-au urmat pe Isus Hristos și L-au auzit propovăduind Evanghelia, ei au fost martorii multor miracole.

experimentele mele de viziune

Miracole, semne și minuni abundă printre ucenicii lui Hristos astăzi, în viața dumneavoastră și a mea. Mulți dintre dumneavoastră ați fost martori la miracole, mai mult decât vă dați seama.

Luca ,Ioan RMNN - Despre făţărnicie, frica de oameni, - Bible Gateway

Ele pot părea mici în comparație cu învierea morților înfăptuită de Isus. Însă nu măreția este cea care indică lovitura la cap poate afecta vederea miracol, ci faptul că vine de la Dumnezeu. Unii sugerează că miracolele sunt simple coincidențe sau noroc total. Miracolele sunt extensii ale planului etern al lui Dumnezeu; miracolele sunt o linie a vieții de la cer la pământ.

gimnastică de remediere pentru îmbunătățirea vederii

Toamna trecută, sora Rasband și cu mine ne aflam pe drumul către Goshen, Utah, pentru a participa la un eveniment internațional Față în față, transmis pentru mai mult de Sora Rasband ridică privirea spre cer pentru a vedea cu mine am citit personal întrebările; ele ne-au dat ocazia de a depune mărturie despre Joseph Smith ca profet al lui Dumnezeu, puterea revelației în viața noastră, restaurarea în desfășurare a Evangheliei lui Isus Hristos și adevărurile și poruncile pe care le prețuim.

Mulți dintre cei care ne ascultă astăzi au participat la acel eveniment miraculos. Unul dintre Ele mi-a vorbit, chemându-mă pe nume, și a spus, arătând către celălalt — Acesta este Fiul Meu Iubit.

Pandemia mondială ne-a obligat să mutăm locul de realizare a transmisiunii la Goshen, Utah, unde Biserica lui Isus Hristos a Sfinților din Zilele din Urmă a recreat, pentru filmări, o parte a vechiului Ierusalim. Sora Rasband și cu mine ne aflam la câțiva kilometri de Goshen în acea duminică seară când am văzut un fum gros venind din direcția destinației noastre.

dizabilitatea vizuală a celui de-al doilea grup

În zonă, izbucniseră incendii puternice și ne temeam că transmisiunea ar putea fi în pericol. Temerea noastră a devenit realitate când, cu 20 de minute înainte de ora șase, ora transmisiunii noastre, curentul electric a fost întrerupt în întregul complex. Fără curent electric! Fără transmisiune. Exista un generator pe care unii s-au gândit că am putea să-l pornim, dar nu existau asigurări că putea ține în funcțiune echipamentul complex pe care îl aveam.

își pierde vederea acum nu

Toți cei implicați în program, inclusiv naratorii, muzicienii și tehnicienii, chiar și 20 de tineri adulți din familia mea lărgită, se dedicaseră complet evenimentului. M-am îndepărtat de lacrimile și starea lor de confuzie și L-am implorat pe Domnul să facă un miracol. Această adunare trebuie să aibă loc pentru toți tinerii noștri adulți din lume. La ora șase și șapte minute, la fel de repede cum se oprise, curentul a revenit.

Totul a început să funcționeze, de la muzică și microfoane până la prezentările video și tot echipamentul pentru transmisiune. Eram pregătiți și gata să începem. Trăisem un miracol. Exact așa s-a întâmplat! Domnul a întins mâna Sa și puterea a venit. Miracole se fac prin puterea credinței, cum ne-a învățat atât de bine președintele Nelson în sesiunea trecută. Iată, credința lui Nefi și Lehi a adus schimbarea lamaniților pentru ca ei să fie botezați cu foc și cu Duhul Sfânt. Iată, credinţa lui Amon şi a fraţilor lui a făcut un miracol homeopatia poate îmbunătăți vederea de mare printre lamaniţi.

„Priviți! Eu sunt un Dumnezeu al miracolelor”

Miracole pot avea loc ca răspuns la rugăciune. Ele nu sunt mereu ce cerem sau ce așteptăm dar, când ne încredem în Domnul, El va fi acolo și El va face ce este drept. El va adapta miracolul momentului în care avem nevoie de el. Domnul înfăptuiește miracole pentru a ne aduce aminte puterea Sa, dragostea Sa pentru noi, influența Sa din ceruri asupra experienței noastre din viața muritoare și dorința Sa de a ne învăța ceea ce este de cea mai mare valoare.

Există legi hotărâte în ceruri și noi suntem mereu judecați după ele. Sunt momente în care sperăm în miracolul vindecării cuiva drag, reparării unui act nedrept sau înmuierii inimii unui suflet plin de amărăciune sau dezamăgire. Privind lucrurile prin ochi muritori, vrem ca Domnul să intervină, să repare ce este stricat. Prin credință, miracolul va veni, deși nu neapărat la timpul plănuit de noi sau cu soluția pe care am dorit-o.

Înseamnă aceasta că nu suntem destul de credincioși sau că nu merităm intervenția Sa? Noi suntem preaiubiții Domnului.

ridica - definiție și paradigmă | dexonline

El Și-a dat viața pentru noi și ispășirea Sa continuă să ne elibereze de poveri și păcat pe măsură ce ne pocăim și ne apropiem de El. Pacea în mijlocul confuziei sau întristării este un miracol. Ce mărturie mai mare decât aceea de la Dumnezeu poți avea? Așa cum El i S-a arătat Mariei în grădină, chemând-o pe nume, El ne cheamă pe noi să ne exercităm credința.

Maria căuta să-I slujească și să se îngrijească ridică privirea spre cer pentru a vedea El. Învierea Sa nu a fost ce se așteptase ea, dar a fost în conformitate cu marele plan al fericirii. El ar fi putut înfăptui un astfel de miracol. Dar El a știut de la început sfârșitul și El intenționa să fie credincios planului Tatălui Său. Noi trebuie să înțelegem acest exemplu. Acesta este, frați și surori, miracolul promis nouă tuturor.

În această duminică de Paște, când sărbătorim miracolul învierii Domnului nostru, în calitate de apostol al lui Isus Hristos, mă rog cu umilință ca să simțiți puterea Mântuitorului în viața dumneavoastră, ca rugăminților dumneavoastră către Tatăl Ceresc să li se răspundă cu dragostea și dedicarea pe care Isus Hristos le-a dovedit în timpul slujirii Sale.

Mă rog să rămâneți neclintiți și credincioși în toate care vor veni. Vă binecuvântez ca miracolele să vă însoțească așa cum ne-au însoțit pe noi în Goshen — dacă va fi voia Domnului.

Хейл ее даже не подписал, просто напечатал свое имя внизу: Грег Хейл. Они отряхнули воду с волос и уставились друг на друга в молчаливом подозрении.

În numele lui Isus Hristos, amin.