Structura ritului de trecere*

Rit de trecere pentru o vedere bună

Perspectivă trans — europeană Alexandru Chiselev, Muzeul de Etnografie şi Artă Populară Rit de trecere pentru o vedere bună Consideraţii preliminare Asupra omului văzut ca entitate dinamică cu tendinţe de perfecţionare intelectuală, socială, economică acţionează concomitent o serie de rituri cu valenţe diverse, uneori chiar contrare.

Astfel, integrarea într-un nou context nu se produce brusc, ci doar printr-o succesiune de rituri ce separă treptat individul de vechiul context şi altă serie de rituri ce îl agregă mereu într-o altă poziţie.

Account Options

Aceste rituri acţionează cu intensităţi diferite raportat la un anume moment temporal. Dacă imediat după ieşirea dintr-un cadru iniţial riturile de segregare sunt predominate şi intense, cu timpul au loc integrări temporare, iar riturile de acceptare se manifestă din ce în ce mai puternic. Apare astfel evident pe de o parte, o interferenţă a riturilor de trecere, iar pe de altă parte, o interferenţă a riturilor de trecere cu alte categorii de rituri.

rit de trecere pentru o vedere bună amețeli și vedere slabă

În această situaţie simplificată intervin rituri favorabile sau nu trecerii într-un nou context rituri de anticipaţie, de purificare, de fertilitate etc. Vom numi în continuare stare ritologică complexul de rituri ce se aplică asupra unei persoane într-o anumită perioadă temporală şi cu un anumit scop.

Noţiunea de rit de trecere În antropologia culturală etnologie, folclor concepţia lui Arnold Van Gennep privind riturile de trecere a prins rădăcini adânci. Naşterea, pubertatea, moartea constituie, în opinia lui, fenomene naturale, iar căsătoria este un fenomen social. Aceste fenomene sunt reflectate în toate culturile prin ritual, după cum menţionează Nicolae Constantinescu în studiul introductiv la lucrarea Riturile de trecere a lui A. Van Gennep. Oamenii sunt supuşi, cu sau fără ştiinţa lor, cu sau fără voinţa lor, unor rituri de trecere, deosebit de rezistente în timp[12, p.

Pluralismul perspectivelor Fata mea, casa din care ieşi este a mea. Casa în care vei intra este a ta. Există dus, dar nu există întors Deşi se poate observa o înlănţuire a secvenţelor ritologice general valabilă pentru toate societăţile tradiţionale din spaţiul european şi, prin extensie, universal, nu se poate nega un anumit caracter particular generat de evoluţia diferită a mentalităţilor, de idiosincrazia4 locală şi familială, de importanţa diferită a unor aspecte ceremoniale etc.

Blogul Alisons Ei bine, ce săptămână uimitoare și nebună a fost. Odată cu ciclonul și inundațiile din Queensland și oamenii care își pierd toate bunurile, mă face să realizez că ne îngrijorăm mult prea mult despre lucrurile mici din viață. Dacă avem un acoperiș peste cap și mâncare pe masă, suntem binecuvântați.

De aici şi diferenţele imagologice privind finalitatea nunţii, ce apar la diferite societăţi tradiţionale: de la nunta văzută ca act de întemeiere reiterare la nivel familial al mitului întemeieriinunta văzută ca moment de iniţiere accederea de la bestialitate la umanitate5; iniţierea sexuală a femeii virginale sau nunta ca legitimizare socială a legăturilor intime.

În oricare dintre aceste cazuri, indiferent de caz, este vorba despre un transfer simbolic al individului dintr-un context într-altul. Dar nunta este şi un act social. Finalitatea acesteia, oricare ar fi ea, are impact asupra întregii comunităţi.

Arnold van Gennep, în celebra lucrare Riturile de trecere distinge mai multe colectivităţi afectate de actul rit de trecere pentru o vedere bună a doi indivizi: cele două societăţi sexuale tinerii şi tinerele celibatare; rudele de sex masculin ale unei părţi şi cele de sex feminin ale celeilaltegrupurile de ascendenţi pe ambele linii familiilesocietăţile speciale clan totemic, confrerie, clasă de vârstă, comunitate de credincioşi, castă etc. Riturile nu se aplică doar mirelui sau miresei, ci întregilor categorii implicate în evenimentul matrimonial.

Este interesant de cercetat şi stabilit dacă riturile aplicate familiei miresei au valenţe similare riturilor funerare plecarea miresei de la casa părintească văzută ca o moarte simbolicăiar cele aplicate familiei mirelui, corespondente riturilor legate de naştere venirea miresei la casa mirelui văzută ca o naștere simbolică. În cadrul acestui demers vom analiza riturile de trecere din perspectiva actanţilor principali, în special a miresei evidenţiind starea ritologică într-o continuă dinamicăpunctând pe cât posibil şi perspectiva mirelui şi a altor categorii.

rit de trecere pentru o vedere bună cum să-ți testezi vederea

Să ne referim la două dintre ele virginitatea miresei şi alegerea partenerului şi să observăm efectele acestora asupra succesiunii ritologice. În cadrul societăţilor tradiţionale la care castitatea era un atribut fundamental al viitoarei mirese, riturile de trecere legate de căsătorie schimbarea statutului social interferează cu riturile de trecere de iniţiere sexuală schimbarea statutului sexualdemarcaţia dintre acestea devenind de multe ori confuză, schema ritologică complicându-se.

Structura ritului de trecere* Rit de trecere pentru o vedere bună

Din contră, în cadrul societăţilor la care pierderea virginităţii nu reprezenta o piedică în calea căsătoriei8, riturile matrimoniale au o înlănţuire simplificată. De exemplu, ruperea colacului numit de aromâni culacu hăsăvyearului9 de către naş, constituie de fapt un simulacru al actului sexual ce se va consuma între mire şi mireasă în noaptea nunţii colacul devenind substitut al miresei.

Acest rit intervine în schema ritologică, legându-se de riturile de separare a miresei de familia acesteia. Aceeaşi semnificaţie o are şi jocul furgliţei10 în prezenţa naşei, în cadrul ceremonialului nupţial la meglenoromâni.

Ritualuri și rituri de trecere - terapii pur și simplu naturale

Cu privire la modalitatea de alegere a partenerului pot exista trei posibilităţi, fiecare producând modificări ale intensităţii riturilor: căsătoria aranjată de părinţii celor doi soţi; alegerea liberă a partenerului de către unul sau ambii soţi, subiecţi ai consimţământului părinţilor; alegerea absolut liberă a partenerului, consimţământul părinţilor nefiind necesar În cazul societăţilor unde căsătoriile erau exclusiv aranjate de părinţi, tinerii neavând posibilitatea alegerii partenerului în mod normal13, o serie întreagă de rituri de anticipaţie este absentă sau diminuată, şi mă refer în special la riturile divinatorii aflarea chipului, numelui, stării economice a ursitului.

În schimb riturile propiţiatorii de asigurare a căsătoriei se manifestă în mod normal. Alegerea liberă a partenerului de către unul sau ambii soţi, a determinat apariţia, diversificarea şi persistenţa manifestărilor riturilor anticipative, care interferează cu riturile de trecere ante - matrimoniale.

Un exemplu clar dintre interferenţa riturilor de iniţiere şi a celor de propiţiere este dansul fetelor din Dobrogea Cadrilater — Silistra, mai târziu și în nordul Dobrogei — sat Izvoareledin ziua de Sfântul Lazăr. Tinerele cu vârsta între 12 şi 16 ani formează grupuri de 7— 15 persoane în ordinea înălţimii şi vârstei, cea mai mică şi tânără care închide şirul numindu-se kairuche. Dacă pierderea virginităţii se întâmpla cu logodnicul, nu era nicio problemă în continuarea relaţiei şi realizarea căsătoriei.

Însă dacă fată îşi pierdea virginitatea cu altă persoană şi intervenea sarcina, fata era blamată de comunitate şi era dificil să se căsătorească. Din aceste motive nu va fi analizat în această lucrare.

După cum am precizat mai sus, în corelaţie cu tipul de alegere al partenerului propriu unei societăţi dintr-o anumită perioadă temporală, se manifestă rituri prin care se atrag sau se resping anumite aspecte legate de căsătorie pot apărea rituri defensive17 pentru a conserva anumite tendinţe ale comunităţii respective; rituri restrictive — tabuuri. Riturile de anticipaţie a căsătoriei pot comporta mai rit de trecere pentru o vedere bună aspecte: de aflare a calităţilor fizico — intelectuale şi economice ale viitorului partener, de atragerea a unui anumit partener inclusiv legarea magică şi eventuala înfrângere a rivalei în dragostede propiţiere asigurarea, preconizarea şi grăbirea eventuală a căsătoriei pe de o parte, şi scăpare dintr-o viitoare căsătorie cu un partener nedorit, pe de altă parte.

La nivel european, aceste practici prezintă similitudini în ceea ce priveşte mentalitatea, bazate pe regulile magiei simpatetice şi contagioase. Unele rituri divinatorii sunt strict legate de o temporalitate ce transcede normalul, când limitele dintre lumi sunt difuze, oferind actanţilor sau performerilor specializaţi posibilitatea de a descifra anumite mesaje absconse transmise prin intermediul unor obiecte, persoane sau situaţii.

  1. Astfel, integrarea într-un nou context nu se produce brusc, ci doar printr-o succesiune de rituri ce separă treptat individul de vechiul context şi altă serie de rituri ce îl agregă mereu într-o altă poziţie.
  2. Я отправляюсь туда, вдоль полосы сумерек, Джезерак и Хилвар могли одновременно видеть восход и закат над противоположными сторонами мира.

De exemplu, la români sunt cunoscute riturile matrimoniale din noaptea Sfântului Andrei turta Sfântului Andrei, boabele de grâu de sub pernă etcajunul Crăciunului masa ursitorului, ciocănirea lingurilorSfântul Vasile VergelulBobotează ritualuri corelate cu vizita preotuluiLăsata Secului de Paşti rituri de sancţionare — derâderea fetelor bătrâne şi a holteilorPaşti ritualuri cu apă neîncepută şi ouă roşiiSfântul Gheorghe semănatul busuiocului de dragoste, săparea mătrăgunei, stropirea cu apă.

A survey of intellectual property — related experiences and practices, WIPO,p.

Jocul fetelor ce încercau să multe din turtă pentru a-şi asigura căsătoria din noaptea Sfântului Andrei a fost însă practicat într-o perioadă şi de români, de exemplu cei din C. Rosetti Delta Dunării. Alte rituri cu finalităţi matrimoniale operează cu anumite obiecte, animale, acţiuni, ancorate şi ele într-o temporalitate specifică.

Câteva exemple spaniole, care au corespondente şi în spaţiul românesc, sunt concludente: invocarea lunii, ascultatul cântecului cucului, număratul stelelor Tabuuri privind căsătoria. Rituri defensive şi restrictive Această categorie de rituri cu caracter cutumiar interzic anumite căsătorii care pe viitor ar putea avea efecte negative asupra familiei şi prin extensie a neamului teratogenia — ca rezultat al căsătoriei între rude sau al întinării legăturilor spirituale sau ar altera puritatea comunităţii prin amestecul cu altă religie, neam sau familie cu o stare economică inferioară.

Dincolo de concept

Tabuurile sunt concordante cu mentalităţile proprii unei anumite societăţi într-o perioadă dată şi ţinând cont de anumite condiţii. Nu este de mirare că aceste prohibiţii prezintă fie variaţii chiar în cadrul aceluiaşi grup etnic, dar în condiţii geografico — economice diferite, fie mutaţii în timp.

Tabuuri privind relaţiile de rudenie directe şi indirecte Teama unor progenituri diforme din punct de vedere fizic sau debile din punct de vedere mental, ca rezultat final al căsătoriei dintre doi tineri, a generat în anumite societăţi manifestarea unor rituri interdictive în ceea ce priveşte posibilitatea alegerii partenerului. Erau interzise căsătoriile endogamice25 dintre rudele directe sau de alianţă, rezultate în urma unor căsătorii anterioare de exemplu între fraţii şi surorile mirilor cum se îmbunătățește vederea picături vitamine pentru cu rudele naşului.

„Sînt vechi, domnule!" (I.L. Caragiale)

De exemplu, la meglenoromâni erau interzise căsătoriile cu rudele până la trei generaţii, iar cu rudele naşului până la 9 — 10 generaţii. La triburile turcice din Munţii Altai există obiceiul ca partenerul să fie căutat din alt trib, pentru a se evita căsătoria intra-tribală. După ce număra stelele se culca şi spunea atâţia Padre Nuestro câte stele numărase noaptea respectivă. Credea astfel că în ultima noapte îşi va visa ursitul. Există şi societăţi caracterizate printr-o endogamie puternică, practicându-se căsătorii între veri primari sau dintre două surori şi doi fraţi Hondura de Huebra — Salamanca, Spania 26 Tîrcomnicu, Emil, op.

Tradiţii privind naşterea, căsătoria şi moartea, Editura Kriterion, Bucureşti,p.

În mentalitatea tradiţională, prin aceste acte cu conotaţii de descind din tenebrele arhaicului, doi copii sau tineri, fără niciun grad de rudenie iniţial, sunt legaţi intr-un mod transcedental ce aminteşte de ritualistica iniţierii. Fraţii de sânge, spre exemplu, au o legătură mult mai puternică, la moartea unuia dintre aceştia apelându-se chiar la ritualuri de dezlegare.

Având în vedere aceste considerente, nu se puteau căsători fraţii de sânge şi copii botezaţi în aceeaşi scaldă deoarece deveneau fraţi de cruce.

Dincolo de concept. Maturitatea și riturile de trecere Vom trece în revistă diferitele concepte de maturitate care au existat de-a lungul timpului și cum s-au schimbat, ce ritualuri de trecere pe care le fac copiii adulți în trup și suflet. Tema aleasă provine din trăirea într-o societate în care riturile de trecere de la copilărie la maturitate nu sunt ceea ce erau, au fost stabilite idei noi care chiar și astăzi par să se schimbe și care îi face pe mulți tineri prin care se pot simți pierduți de nestiind exact unde se afla in stadiul lor de dezvoltare.

Individul ce se căsătoreşte constituie un avatar al familiei din care provine, manifestându-se ca un reprezentant înzestrat cu caracteristicile reprezentatului în acest caz neamul. Toate calităţile considerate esenţiale de neam sunt concentrate în individ. Printr-o unire legiferată cu o persoană deţinătoare a altor atribute proprii grupului din care provineconsiderate incompatibile, se produce o disoluţie a caracteristicilor ambilor indivizi. În perioada conservatorismului identitar această situaţie trebuia evitată prin aplicarea riturilor de tip tabuu.

rit de trecere pentru o vedere bună ochelari de față

Din această cauză căsătoriile mixte erau rare, chiar între neamuri cu afinităţi lingvistice, etnogenetice, antropomorfice sau culturale. De exemplu, meglenii nu se căsătoreau cu aromânii, chiar dacă în anumite zone conlocuiau. Evoluţia mentalităţilor a modificat stricteţea acestor tabuuri, în Dobrogea, de exemplu, în contextul multiculturalităţii, după anul întâlnindu-se frecvent căsătorii dintre persoane de religii diferite dintre un musulman şi o persoană din altă religie33; dintre un catolic și un ortodox, dintre un ortodox de stil vechi cu un ortodox de rit vechi.