O vedere bună la copii

Rolul viziunii în înțelegerea lumii

Viziunea asupra lumii este: a un set de valori spirituale; b un set de idei care explică comportamentul uman; c un sistem de idei care determină comportamentul uman. Valoarea este: a semnificativ pentru o persoană; b satisfacerea unei nevoi spirituale; c un produs al activității umane. Practica este: b activități de transformare a lumii; 5.

Esența este: a comun clasei de lucruri; b ce face ca subiectul să fie astfel, și nu altfel; c ideea subiectului.

Tabloul filosofic al lumii este: a dialectica ființei și ce ar trebui să fie; b imaginea lumii în ansamblu; c o imagine a ființei unei persoane în lume.

Filosofia este: c chintesența culturii spirituale a epocii.

rolul viziunii în înțelegerea lumii test ocular online pe iPad

Adevărul este: b corespondența gândirii despre obiect cu obiectul gândirii; c rezultatul cunoștințelor științifice. Axiologia este o învățătură: a despre valori; b despre moralitate; c despre o persoană.

Antropocentrismul este: a principiul filosofării, care consideră o persoană ca obiect principal al aplicării forțelor mistice; b un principiu filosofic care consideră omul ca centrul Universului și scopul tuturor evenimentelor care au loc în lume; c principiul ideologic al explicării lumii, al cărui conținut este înțelegerea unei persoane ca valoare necondiționată.

Autorii au căutat să arate diverse abordări pentru rezolvarea celor mai importante probleme filosofice și au stabilit sarcina de a ajuta elevii, pe baza cunoașterii materialului istoric și filosofic, să dobândească capacitatea de a gândi independent și de a judeca independent lucrurile complexe și vitale, pe baza realizărilor stiinta moderna și filozofie.

Au fost puse de-a lungul istoriei acestui subiect și fiecare punct de vedere a adus noi nuanțe semantice în înțelegerea lor.

Prin urmare, studiul filosofiei implică nu numai stăpânirea unor rezultate gata făcute, ci și clarificarea modului în care gânditorii din trecut au mers să le obțină. Dar o schimbare a abordărilor filosofice nu a impus niciodată o respingere a dezvoltării realizate. Conceptele alternative ale trecutului și prezentului, care se completează reciproc, îmbogățesc potențialul spiritual, moral și intelectual al omenirii.

Prin urmare, studiul filozofiei este inevitabil asociat cu un apel la istoria sa, la conceptele trecutului. În același timp, studiul subiectelor filosofice presupune cunoașterea conceptelor și categoriilor corespunzătoare, care reprezintă o anumită complexitate. Autorii au încercat să dea scurtă definiție multe dintre ele fie în text, fie în dicționarul concis de la sfârșitul cărții.

Cu toate acestea, stăpânirea conținutului conceptelor filosofice este o condiție necesară, dar nu suficientă. Pentru a stăpâni o cultură filosofică, trebuie să învățați arta de a opera cu categoriile sale. Și acest lucru, la rândul său, se datorează culturii generale a unei persoane, erudiției sale, familiarității cu istoria culturii mondiale.

Filosofia a jucat întotdeauna un rol special în formarea și modelarea viziunii lumii a unei persoane. Prin urmare, problema ființei a fost una dintre cele mai importante din cele mai vechi timpuri. Ar fi nejustificat să credem că acest concept abstract extrem de larg viziune ce este 1 are nicio legătură cu lumea vieții de zi cu zi, cu anxietățile și preocupările fiecăruia dintre noi.

În realitate, problema ființei este într-o mare măsură o întrebare despre ființa umană, despre sensul vieții sale. Funcția principală a filozofiei este orientarea unei persoane în lumea naturii, societatea.

Fiecare persoană, în anumite momente ale vieții sale, se confruntă cu nevoia de a alege și, prin urmare, să-și exercite libertatea. Filosofia este concepută pentru a-l rolul viziunii în înțelegerea lumii să facă alegerea corectă. Pentru a rezolva această problemă, filozofia se îndreaptă către lumea valorilor, creează teorii ale valorilor.

Rolul viziunii în viața oamenilor - Rolul viziunii asupra lumii în viața umană

Oferă o scară pentru evaluarea fenomenelor, stabilește o ierarhie a valorilor și promovează reevaluarea acestora într-o lume în schimbare. O altă problemă fundamentală a filozofiei este dezvoltarea civilizației, direcția procesului cultural și istoric. Acutitatea acestui subiect astăzi este asociată cu pericolul unei crize globale de mediu, cu persistența conflictelor armate pe planetă, cu prăbușirea ideologiilor totalitare, precum și cu procesele de integrare culturală.

Căutare rute alternative dezvoltarea socială - una dintre cele mai importante sarcini ale filozofiei. Autorii manualului sunt conștienți de complexitatea sarcinii în fața lor și nu se pretind a fi adevărul absolut corect și necondiționat al soluțiilor propuse acolo unde își exprimă propria poziție.

Rolul viziunii în viața oamenilor. Viata Omului LASIK forum de chirurgie de corecție a vederii

În prezentarea opiniilor și ideilor lor rolul viziunii în înțelegerea lumii privire la anumite probleme, au încercat să le compare cu alte puncte de vedere, ținând cont de faptul că în știința modernă, care a acumulat o cantitate rolul viziunii în înțelegerea lumii de cunoștințe, și cu atât mai mult în filosofie, cea mai stabilită fi selectat pentru manual. La urma urmei, chiar și un om de știință, un filosof, în rezolvarea problemelor profesionale, folosește de obicei experiența și realizările altor cercetători, aderând, de regulă, la teoriile predominante.

Acest lucru se aplică și autorilor acestui manual, care, formulându-și propriile opinii cu privire la diferite subiecte, s-au bazat pe autorități și poziții cunoscute, deși admit că nu toți, probabil, vor rezista în cele din urmă la testul timpului. Principalul lucru la care aspirau era să-i încurajeze pe studenții filosofiei să se gândească la ceea ce intrase deja în tezaurul gândirii filosofice, să reflecteze la ceea ce rămâne acum relevant și necesită urgent decizia sa și viziunea asupra lumii.

Nu există nicio îndoială că o astfel de orientare a conștiinței face parte integrantă din poziția viziunii lumii a oricărei persoane educate, în special a celor care au absolvit o instituție de învățământ superior.

Capitolele 1,2,4,5,9 au fost scrise de doctorul în filosofie, profesorul A. Chumakov, capitolele 3, 6, 7, 8 - Doctor în filosofie, profesorul N. La sfârșitul cărții există un Dicționar de termeni filozofici. Filosofia: subiectul și rolul său în societate Filosofia într-o primă aproximare Aproape fiecare persoană care începe studiul filozofiei pentru prima dată știe deja ceva sau cel puțin a auzit despre asta într-un fel sau altul, deoarece chiar și în viața de zi cu zi oamenii întâlnesc deseori acest faimos concept fascinant.

Există, de asemenea, mulți care, grație curriculumului școlar sau curiozității lor, au reușit să se familiarizeze cu manuale și alte literaturi despre filosofie, sau chiar cu operele marilor filozofi, a căror influență a lăsat o amprentă profundă pe patrimoniul cultural al aproape oricărei națiuni.

Și totuși, nu este atât de ușor să-ți formezi independent, fără o pregătire specială, o idee suficient de clară despre ce este filozofia, ce face și ce sarcini rezolvă? Chiar și printre cei care lucrează profesional în domeniul filozofiei, nu există unitate în răspunsurile la întrebările puse.

Unii consideră că filozofia este o știință, alții - un joc al minții, în timp ce alții, în dezacord cu aceasta, dau definiții diferite, concentrându-se pe diferite forme ale viziunii lumii a oamenilor, starea sufletelor lor, intelectul, experiența personală etc. Cineva vede în el un scop, cineva este un mijloc, un mod de înțelegere rațională, irațională sau chiar complet intuitivă de către o persoană a lui însuși și a lumii din jurul său.

În același timp, fiecare își construiește propria logică de raționament în funcție de modul în care răspunde la o serie de întrebări fundamentale: când și de ce a apărut filosofia?

  • Producția alimentară Viziunea asupra lumii este cel mai important lucru din viață.
  • Viziune despre lume în medicină

Care este natura cunoașterii filosofice și este posibil, bazându-ne doar pe mintea umană, să cunoaștem lumea? Există un Dumnezeu? Ce este materia, conștiința? Cum se relaționează între ele? Cum să înțelegem adevărul și care sunt criteriile sale? Ce este sufletul? Și ce înseamnă acestea: libertate, egalitate, dreptate, ură, dragoste?

Și totuși, în ciuda lipsei unei definiții consacrate, general acceptate a filozofiei, precum și a unei largi varietăți de puncte de vedere și abordări pentru înțelegerea subiectului, esenței, scopurilor și obiectivelor sale, cu toate acestea, ea a invariabil - la toate timpuri și în toate țările - a rămas una dintre cele mai fundamentale materii care sunt obligatorii pentru studii la toate universitățile și alte universități superioare institutii de invatamant De ce?

Unde este logica aici? Și la cele spuse adăugăm și faptul că filosofia nu are un singur limbaj general acceptat, legi stabilite incontestabil și un anumit set de categorii care sunt în general valabile pentru orice doctrină filosofică. Mai mult, în principiu, nu urmărește să construiască un sistem unificat de cunoaștere și, în cele din urmă, nu are rolul viziunii în înțelegerea lumii scopul de a obține rezultate exacte, așa cum este, de exemplu, caracteristic științei.

Atunci de ce s-a acordat o atenție atât de nesfârșită filozofiei de-a lungul istoriei vechi de secole a existenței sale?

Se poate părea că avem de-a face cu un paradox inexplicabil. Dar contradicția aparentă este depășită pe rolul viziunii în înțelegerea lumii ce se adâncesc în esența unui subiect dat, se adâncesc în specificul rolul viziunii în înțelegerea lumii și încep să înțeleagă ce rol joacă filosofia în conștientizarea unei persoane despre sine și despre lumea din jur.

Multe lucruri pot fi clarificate deja în acest capitol introductiv, dar o viziune holistică a filosofiei, o înțelegere mai profundă și mai completă a problemelor ridicate va veni doar pe măsură ce vă familiarizați cu conținutul acestei cărți și vă veți cufunda în problemele filosofice, în misteriosul și fascinantă lume a filozofiei - înțelepciunea.

Rolul viziunii în înțelegerea lumii

Ce este filozofia? Cel mai bine este să începeți conținutul oricărui cuvânt necunoscut cu etimologia sa, adică cu aflarea când, cum și de ce a apărut. Pentru prima dată acest cuvânt a fost folosit în secolul al VI-lea. Totuși, filosoful trebuia să fie doar un căutător, un iubitor de înțelepciune, să depună eforturi pentru ele, bazându-se nu pe autorități, ci pe propria minte, folosind cunoștințele și experiența dobândită, inclusiv prin alte mijloace creative.

Rolul ideologiei în viața umană. Conceptul de viziune asupra lumii și structura sa

Pre-filozofia - subiectul și rolul său în societate O astfel de atitudine față de lume și față de omul însuși nu a apărut imediat. Omenirea a parcurs o cale lungă și dificilă înainte de a-și dezvolta și de a-și crește capacitatea de a rezista naturii, de a crea și de a înmulți mijloacele de subzistență, în urma cărora s-au acumulat suficiente experiențe și cunoștințe, iar mintea oamenilor a devenit atât de puternică încât a devine autosuficient pentru a căuta în sine răspunsuri la numeroase întrebări.

Esența întrebării.

rolul viziunii în înțelegerea lumii litere de vizualizare în tabel

Pentru a înțelege esența filozofiei, precum și motivele și condițiile apariției acesteia, conversația ar trebui să înceapă cu viziunea asupra lumii a unei persoane. Deoarece, așa cum se va arăta mai jos, filosofia este una dintre principalele forme de viziune asupra lumii și tocmai forma se bazează pe principiul rațional. A vorbi despre filozofie înseamnă a vorbi despre viziunea asupra lumii a unei persoane și, în consecință, despre esența sa și despre istoria apariției sale pe Pământ.

Și aici ne confruntăm cu probleme complexe, încă slab înțelese, deoarece originea omului este unul dintre acele mari mistere pe care oamenii au încercat întotdeauna să le dezvăluie.

Rolul viziunii în cunoașterea lumii din jurul copiilor

Dar chiar și astăzi în acest domeniu al cunoașterii există multe probleme nerezolvate, deoarece încă nu există un răspuns neechivoc, general acceptat la întrebarea: de ce, unde, din ce motive, putem spune așa - în ce scopuri - a făcut o persoană apărea? Științifice, precum și alte abordări pentru înțelegerea acestei probleme, le vom analiza în detaliu mai târziu - în capitolele relevante ale acestei cărți. Să observăm acum că, din punctul de vedere al ideilor științifice moderne referitoare la istoria umană, există încă o serie de hipermetropie la om exercițiu în legătură cu care oamenii de știință și specialiștii au o anumită claritate.

În special, bazându-se pe bogate materiale istorice, date factuale obținute prin arheologie și, de asemenea, luând în considerare rezultatele obținute prin metode ale altor științe de exemplu, determinarea vârstei rocilor, fosilelor etc. Cunoștințele disponibile ne permit să concluzionăm că primele așezări ale creaturilor antropoide care au creat instrumente elementare ale muncii oto abshis - o persoană pricepută au apărut acum aproximativ milioane de ani.

Vârsta lui Homo erectus, potrivit datelor arheologice și științifice, este de aproximativ 1,5 milioane de ani. Și acum doar de mii de ani a existat un tip de oameni care au primit numele Goto zarit, ceea ce înseamnă - o persoană rezonabilă.

rolul viziunii în înțelegerea lumii probleme bruste de vedere

De atunci, pe măsură ce o persoană rolul viziunii în înțelegerea lumii dobândit rațiunea și s-a format în sfârșit ca ființă socială, el, potrivit experților, în principalele sale caracteristici nu a mai suferit schimbări semnificative, adică nu este fundamental diferit de oamenii moderni.

Apariția rațiunii, în conformitate cu conceptele științifice moderne, corespunde acelei perioade a dezvoltării istorice a omului, când creierul său, datorită activității de muncă în continuă creștere și comunicării verbale vorbires-a dezvoltat într-o asemenea măsură încât abstracțiile complexe au devenit la dispoziția lui. Astfel, omul a început să desfășoare o muncă intelectuală, deși încă primitivă, dar în sensul deplin al cuvântului, formulând concepte, exprimând judecăți și construind inferențe.

Un bărbat și ai lui viziune asupra lumii pentru a vorbi despre formarea unui suficient dezvoltat viziunea asupra lumii a unei persoane și despre viziunea asupra lumii a oamenilor în general - ca un agregat de cunoștințe acumulate, abilități practice, valori stabilite.

O astfel de viziune asupra lumii, care se formează pe baza experienței vieții și a cunoașterii empirice, se numește obișnuită sau empirică și acționează inițial ca un fel de set nediferențiat, nesistematic, de idei umane despre lume.

Formează baza oricărei rolul viziunii în înțelegerea lumii asupra lumii și îndeplinește o funcție de reglementare importantă, orientându-i pe oameni în viața și activitățile lor de zi cu zi, predeterminând comportamentul și o parte semnificativă a acțiunilor lor. Dacă îi oferim lui Bolsa o definiție completă, detaliată, atunci o viziune asupra lumii este un sistem de vederi asupra lumii obiective și a locului unei persoane în ea, asupra atitudinii unei persoane față de dualitatea înconjurătoare și față de sine, precum și pozițiile de bază ale vieții oamenilorconvingerile lor, idealurile, principiile cauzate de aceste puncte de vedere.

Care este viziunea asupra lumii. Tipurile și formele sale Rolul viziunii în înțelegerea lumii

O viziune asupra lumii definită în acest mod este inerentă doar unei persoane și este asociată cu prezența în ea a conștiinței formate și a activității inteligente, atunci când nu numai că dobândește capacitatea de a forma concepte și judecăți, de a face generalizări și de a formula reguli, dar și începe să operați cu cunoștințe gata făcute pentru a obține noi cunoștințe.

Rațiunea, care caracterizează o astfel de activitate umană, activitatea sa creatoare, devine un mijloc puternic de accelerare a evoluției atât a lui, cât și a societății și, ca rezultat, acționează ca principala diferență între oameni și animale. Astfel, el se cunoaște pe sine și realitatea care îl înconjoară, începe să distingă între el și ceilalți oameni, între el însuși și mediul extern, descoperind tot mai multe aspecte noi ale lumii necunoscute anterior.

Astfel de puncte de vedere constituie baza unei viziuni asupra lumii, care se formează ca rolul viziunii în înțelegerea lumii ansamblu de puncte de vedere ale unui om asupra sa și asupra realității care îl înconjoară.

În același timp, o persoană face o distincție între ceea ce îi place și nu-i place, oferă estimări, construiește un sistem de priorități și acționează în consecință, atingând anumite obiective.