Inspectia legume-fructe - Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale

Standardele vizuale la verificare, Standarde vizuale pentru universitățile militare

Conținutul

  Conceptul de calitate pentru legume şi fructe este o noţiune complexă, care poate fi analizată sub următoarele aspecte: agronomic, comercial, organoleptic, nutriţional şi sanitar.

  standardele vizuale la verificare eliminați viziunea minus

  În cadrul standardelor de calitate a legumelor şi fructelor proaspete, conceptul de calitate este determinat de aspectul comercial al produselor proaspete prezentate la vânzare, prin caracteristicile vizuale prospeţime, calibru, rețetă pentru vederea sfeclei şi culoare şi de condiţionare sortare, ambalare, etichetare şi prezentare ale acestora.

  Ca urmare, prevederile acestor standarde de calitate, care se numesc şi standarde de comercializare, asigură uniformitatea clasificării legumelor şi fructelor proaspete, în funcţie de standardele vizuale la verificare comerciale ale acestor produse, printr-un sistem unic de evalure, făcând abstracţie de tehnologiile de cultură şi zonele de producţie.

  standardele vizuale la verificare computer vizual

  Organizarea comună de piaţă a sectorului de legume şi fructe proaspete, prin clasificările realizate pe baza standardelor de comercializare asigură un cadru de referinţă reprezentativ, care permite : realizarea unui echilibru între cererea şi oferta de legume şi fructe proaspete; asigurarea unei transparenţe a pieţei de legume şi fructe proaspete şi stabilirea unor relaţii comerciale bazate pe o concurenţă loială; eliminarea de pe piaţă a produselor de calitate nesatisfăcătoare; orientarea producătorilor către realizarea de legume şi fructe proaspete care să satisfacă exigenţele consumatorilor şi să asigure în acelaşi timp un raport echilibrat între calitate şi preţ; pătrunderea producătorilor cu legume şi fructe proaspete de calitate pe piaţa externă; creşterea profitabilităţii producţiei de legume şi fructe proaspete; acordarea de compensaţii comunitare în cadrul politicii de intervenţie al retragerilor de pe piaţă a producţiei de legume şi fructe proaspete excedentare.

  Controlul de conformitate realizat după prevederile acestor standarde computer vizual respectarea parametrilor comerciali pe care trebuie să le întrunească legumele şi fructele proaspete pe întreaga filieră de comercializare, până la consumatorul final.

  standardele vizuale la verificare test ocular aspect fericit

  Controlul de conformitate cu standardele de calitate se efectuează în toate fazele de comercializare a legumelor şi fructelor proaspete, pentru verificarea a cca 37 de specii de legume şi fructe respectând prevederile comunitare, după metodologia de lucru stabilită prin Regulamentul de punere în aplicare UE nr.

  Autoritea responsabilă cu coordonarea activităţii privind controlul de conformitate cu standardele de calitate este Inspecţia de Stat pentru Controlul Tehnic în Producerea şi Valorificarea Legumelor şi Fructelor I.

  ISCTPVLF este organizată şi funcţionează prin: Autoritatea de coordonare - la nivelul ministerului; Organismele de control - la nivelui direcţiilor pentru agricultură judeţene.

  standardele vizuale la verificare vedere fericită

  Autoritatea de coordonare are următoarele atribuţii: coordonează activităţile de control de conformitate; realizează planul de activitate pentru organismele de control judeţene, în conformitate cu prevederile regulamentelor comunitare şi ale standardele vizuale la verificare naţionale, în toate fazele comercializării; elaborează şi asigură transmiterea instrucţiunilor referitoare la modul de efectuare a controlului de conformitate, organismelor de control judeţene, pentru a asigura uniformitatea şi eficacitatea controalelor la nivel naţional; monitorizează, prin intermediul programelor informatice, neconformităţile semnalate în timpul controlului; asigură comunicarea cu celelalte organisme similare ale statelor membre UE.

  Organismele de control au următoarele atribuţii: verifică, prin sondaj, respectarea conformităţii cu standardele de comercializare a fructelor şi legumelor proaspete pe întreaga filieră de produs; eliberează certificatul de conformitate şi certificatul de destinaţie industrială, pentru fructele şi legumele proaspete provenite din import sau destinate exportului; verifică documentaţia şi facturile standardele vizuale la verificare loturile de legume şi fructe care se supun standardelor de calitate pe filiera de comercializare; verifică prin sondaj modul de realizare a autocontrolului, privind respectarea standardelor de comercializare a operatorilor care au dotarea şi structura organizatorică necesară; întocmeşte baza de date a operatorilor din sectorul de fructe — legume şi asigură reactualizarea acesteia; asigură controlul de conformitate cu standardele de comercializare a fructelor şi legumelor proaspete, care urmează procedura de retragere de la comercializare.