Vedere pentru muncă în poliție

elevul unei persoane cu vedere slabă viziunea 30 ce înseamnă

Condiții de angajare Selecţionarea, încadrarea și formarea poliţiştilor Politistul este functionar public civil, cu statut special, înarmat, ce poartă, de regulă, uniformă şi exercită atribuţiile stabilite pentru Poliţia Română prin lege, ca instituţie specializată a statului.

Poliţistul işi desfăşoară activitatea profesională în interesul şi în sprijinul persoanei, comunităţii şi instituţiilor statului, exclusiv pe baza şi în executarea legii, cu respectarea principiilor imparţialităţii, nediscriminării, proporţionalităţii şi gradualităţii.

cum se restabilește complet miopia au un efect benefic asupra vederii

Condiţii generale de recrutare în vederea încadrării din sursă externă a poliţiştilor, conform art. În funcţie de specificul activităţii profesionale pentru care sunt scoase la concurs funcţiile, pot fi stabilite criterii specifice de recrutare, cu respectarea condiţiilor şi a criteriilor prevăzute de actele normative în vigoare.

Test ocular VKontakte scrisori pentru vizitarea obiectivelor turistice

Nu pot fi încadrate din sursă externă ca poliţişti persoanele care au avut această calitate, dacă: a. Persoanele care au grade militare în rezervă pot fi recrutate în vederea încadrării directe numai în situaţiile în care, prin încadrare potrivit nivelului studiilor nu dobândesc grade profesionale mai mici decât cele avute în rezervă.

Jaguarul Poliției Române face prima \