Apocalipsa lui Ioan

Viziunea 4 așa cum văd ei

Prin urma­re, întreaga educație creștină trebuie să se întemeieze și să-și aibă rădăcinile în Cuvântul lui Dumnezeu, și orice învățătură contrară ei trebuie să fie respinsă. Care sunt unele dintre învățăturile Bibliei care contrazic anumite con­vingeri pe care le au oamenii?

De ce ar trebui să aderăm cu credincioșie la Cuvântul lui Dumnezeu? Miercuri, 21 octombrie — Inchină-te Răscumpărătorului Oricât de importantă este pentru credința noastră, doctrina creațiunii nu apare singură, mai ales în Noul Testament, ci apare deseori alături și în viziunea 4 așa cum văd ei intrinsec legată de doctrina răscumpărării.

Îndeplinirea viziunii profeţilorRecent

Și aceasta deoarece, într-o lume că­zută, a păcatului și a morții, doar creațiunea nu este de ajuns. Trăim, ne luptăm, suferim toți și apoi ce se întâmplă? Murim și sfârșim în cele din urmă nu prea diferit de cadavrele animalelor lăsate pe marginea străzii. Cât de nobilă este realitatea aceasta? De aceea, avem și doctrina despre răscumpărare, care este la fel de impor­tantă pentru viziunea noastră despre lume. Acest lucru înseamnă că temelia și esența credinței noastre este Isus Hristos, și El răstignit și înviat.

Ce ne spun versetele de mai jos despre cine a fost Isus și ce vederea de la boli se îmbunătățește făcut El pentru noi? El zicea cu glas tare: «Temeți-vă de Dumnezeu și dați-l slavă, căci a venit ceasul judecății Lui, și închinați-vă Celui ce a făcut cerul și viziune la 15 ani, marea și izvoarele ape­ lor!

Când ne dăm seama că Dumnezeul care ne-a creat este același Dumnezeu care, în trup omenesc, a luat asupra Lui pedeapsa pentru păcatele noastre, nu este de mirare că suntem chemați să ne închinăm Lui.

Este tulburări de vedere în schizofrenie răspuns care poate veni din partea noastră când înțelegem cum este Dumnezeu. De aceea, Hristos, și El răstignit, trebuie să rămână centrul a tot ce îi învățăm pe alții — o învățătură care, de fapt, trebuie să cuprindă și cea de a doua venire, pentru că prima venire a lui Hristos nu ne-ar fi de mare folos fără a doua Lui venire. S-ar putea susține din Scriptură că prima și a doua venire a lui Hristos sunt două etape ale planului de mântuire.

Zăbovește-te mai mult asupra gândului exprimat în loan 1, și anume că Dumnezeul Creator loan a viziunea 4 așa cum văd ei pe cruce pentru noi. Ce atitudine deter­mină în noi acest adevăr? Joi, 22 octombrie — Legea lui Dumnezeu Cu ani în urmă, în Franța se dezbatea problema abolirii pedepsei capitale.

Cei care erau pentru i-au cerut lui Michel Foucault, scriitor și filozof, să scrie un edi­torial în numele lor. Pentru Foucault, toate sistemele moralității erau doar proiecții uma­ne, idei omenești puse în aplicare de cei de la putere pentru a controla masele.

poate exista minus 100 de viziuni

Prin urmare, aceste coduri morale nu aveau nicio legitimitate reală. Oricât de extrem ar fi punctul acesta de vedere, este o consecință logică a unei probleme care nu este chiar nouă.

Meniu de navigare

Totuși, dacă nu ar trebui să facem ce este bine doar în ochii noștri, fiindcă noi nu suntem suficienți de neprihăniți, sfinți și obiectivi pentru a ști ce este bine din punct de vedere moral, atunci, cum să știm ce să facem? Domnul care ne-a creat ne-a dat un cod moral conform căruia să trăim. Poate că ochii noștri nu văd ce este bine, dar ochii Domnului văd întotdeauna.

normele tabelului de viziune

De ce este necesară Legea lui Dumnezeu? La urma urmei, noi suntem răscumpărați din păcat, care este călcarea Legii Romani Evanghelia nu are niciun sens separată de Legea lui Dumnezeu, de aceea Legea este încă obligatorie pentru noi, în ciu­da neputinței ei de a ne mântui.

Creștinism - Wikipedia

De aceea avem nevoie de Evanghelie. Dacă educația va ajuta la refa­ cerea chipului lui Dumnezeu în noi, atât cât este posibil în această viață, atunci, în lumina exemplului lui Hristos, Legea lui Dumnezeu trebuie înălțată chiar de la nivelul cel mai elementar al educației, ca fiind codul moral care ne arată ce este cu adevărat drept în ochii lui Dumnezeu.

White, Patriarhi și profeți, p. Având acest gând în minte putem înțelege de ce este esențial pentru educația adventistă să adop­te un punct de vedere creștin solid. La urma urmei, după cum am observat mai înainte, educația în ea însăși nu este neapărat bună.

viziunea umană minus 7

Oamenii pot să fie instruiți, chiar și la un nivel înalt, în idei și atitudini care sunt în contradicție cu principiile care se găsesc în Biblie. Din acest motiv, în calitate de creștini adventiști de ziua a șaptea, sistemul nostru educațional trebuie să se înteme­ieze pe o viziune creștină. Aceasta înseamnă că toate domeniile generale de educație, ca științele, viziunea 4 așa cum văd ei, moralitatea, cultura ș.

Așadar, este esențial ca viziunea biblică să alcătuiască temelia educației creștine adventiste. Studiu la rând:.